Archive for the ‘Sqldumper Açık Kaynak Sql yedekleme programı büyük veritabanları için’ Category

Sql yedekleme programları içinde az işlemci kullanımı ve stabilite ve güvenliği sağlamasyla öne çıkan mysqldumper php ile yapılmıştır. Açık kaynak kodlu ücretsiz ve oldukça basitkullanımlı bir yazılımdır. Özellikle çok büyük veritabanların yedeklenmesi, sitelerin taşınması (ssh yolu mümkün olmadığı) durumlar için birebirdir. Söz konusu programı indirmek için resmi kaynak sitesi: www.mysqldumper.de
Programın türkçe dil desteği de mevcuttur.


Kategoriler